Embed

Film interpretira događaje koji su se desili pred smenu Nikite Hruščova. Paralelno s istorijskim činjenicama, odigrava se i drama kapetana kontraobaveštajne službe koji želi da po svaku cenu raskrinka zaverenike i dostavi podatke o zaveri N. Hruščovu.

Kategorija:

Istorijski