Embed

Na tribini je bilo riječi o novoj knjizi poznatog hrvatsko-kanadskog teoretičara Darka Suvina u kojoj se on na vrlo iscrpan i studiozan način bavi se raspadom SFRJ.

Kategorija:

Domaći